Istorīi︠a︡ russkoĭ i vseobshcheĭ slovesnosti. Biblīograficheskīe materīaly, raspolozhennye v sistematicheskom pori︠a︡dki︠e︡ i kasai︠u︡shchīesi︠a︡ literatur : russkoĭ i drugikh slavi︠a︡nskikh nari︠e︡chīĭ, zapadno-evropeĭskikh, si︠e︡vero-amerikanskoĭ, klassicheskoĭ i vostochnoĭ i poi︠a︡vivshikhsi︠a︡ v svi︠e︡t na russkom i︠a︡zyki︠e︡, kak otdi︠e︡lʹnymi sochinenīi︠a︡mi, tak i statʹi︠a︡mi v perīodicheskikh izdanīi︠a︡kh, za posli︠e︡dnīe 16 li︠e︡t, t. e. s 1855 do 1870 goda, vkli︠u︡chitelʹno


30709058