De eklips der zuider zon doet veele in 't duister zitten veroorzaakt door de onpolitike maan der Brn----- de Rottege Blaas-balg, en de Geest van Erasmus zwervende uit zyn Geboorte-Stad naar de drie Ongeactioneerde Vrysteden van Hd = L'actieux souflet, et le genie d'Erasme quitant la ville, où, Il naquit pour aller voir les trois villes non-actionées d'Hollande. [graphic]


10697429