Lauw Maands Herdenking, wegens de nieuwbakke Goude Eeuw, vertoverd in Paarde Vygen Nieuw-Jaars Geschenk met Narren Paarde Muskus geparfumeerd opgedraagen aan de Geld-Godin Pecunia door de Actie-Prins of Viceroy van Plutus, in zyn niewe Schuilhoek zyn Wanhebbelyke Liefde koesterende. [graphic]


10697444