De Viaantsche tol-poort voor d'actionisten komende uyt alle steeden [graphic].


10697447