Magyarország néprajzi térképe a népsürüség alapján = / szerkesztette Grof Teleki Pál = Ethnographical map of Hungary based on the density of population / by Count Paul Teleki = Carte ethnographique de la Hongrie construite en la accordance avec


15238059